• Vragen? 056 35 35 30

Professioneel

Aansprakelijkheid

Ondernemen brengt onvermijdelijk risico’s met zich mee. Schade die u bij derden veroorzaakt, kan leiden tot zware claims. Een aansprakelijkheidsverzekering op maat beschermt u en uw bedrijf tegen de financiële gevolgen hiervan.

  • BA uitbating
  • Toevertrouwd goed
  • BA-producten of na levering
  • Recall
  • Objectieve aansprakelijkheid na brand & ontploffing
  • Beroepsaansprakelijkheid
  • Bestuurdersaansprakelijkheid

Je wenst meer informatie? Graag zitten we even samen met jou. Contacteer ons vrijblijvend.